Putno osiguranje

Osiguranje po najboljim cenama

Kod nas možete ugovoriti putno osiguranje sa nekoliko osiguravajućih kuća po najboljim cenama na našem tržištu!

Kuće sa kojima saradjujemo:

Putno osiguranje nije obavezno ali je preporučljivo jer pruža naknadu troškova nastalu tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog iznenadnih bolesti ili posledica nesrećnog slučaja, za vreme privremenog boravka u inostranstvu. Osiguranjem je obuhvaćen i prevoz osiguranika do kuće (repatrijacija) zbog nastalog osiguranog slučaja.

Mogu se osigurati samo zdrava lica čije je stalno mesto boravka u Srbiji.

Ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju mora biti zaključen pre putovanja u inostranstvo.

Osiguranje se može zaključiti kao:

  • Individualno
  • Porodično (bračni drug i deca do18 godina starosti ),
  • Grupno osiguranje (6 i više lica, sa priloženim spiskom svih članova grupe)

ONLINE REZERVACIJA MILENIUM OSIGURANJA NA NAŠEM SAJTU USKORO !!!

Cene osiguranja:

POGLEDAJ CENE

CENE PUTNOG OSIGURANJA PO OSOBI ZA EVROPU

CENE PUTNOG OSIGURANJA PO OSOBI ZA SVET

CENE PORODIČNOG PUTNOG OSIGURANJA ZA EVROPU

CENE PORODIČNOG PUTNOG OSIGURANJA ZA SVET

POPUNI UPIT

UPITNIK ZA PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


Powered by NEX-Forms
Impala travel - Turistička agencija sa bogatom tradicijom