Opšti uslovi putovanja

Opšti uslovi putovanja

Od 1. januara 2020. godine počela je  primena pravilnika, donetih na osnovu Zakona o turizmu (“Službeni glasnik RS”, broj 17/2019), koji bliže uređuju sadržinu Registra turizma, uslove i način rangiranja licence organizatora putovanja.

Agencija Impala poseduje OTP licencu A 10  492/2020 kao organizator putovanja, a naše Opšte uslove putovanja možete preuzeti u PDF formatu na linku ispod:

 

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA OD  14 11 2020

 

Garancija putovanja decembar 2020

Impala travel - Turistička agencija sa bogatom tradicijom