Portfolio

AVIO KARTE ZA CEO SVET

 

 • individualne i grupne rezervacije
 • pronalaženje najbolje optimalne cene kako za nisko budžetne prevozioce tako i za regularne avio kompanije
 • profesionalna komunikacija sa potencijalnim putnicima putem email-a, telefonom ili lično.
 • pronalaženje hotelskog smeštaja u zemlji i inostranstvu putem globalnih rezervacionih sistema –veliki izbor hotela širom sveta
 • individualna ili grupna putovanja po meri, prilagođena svakom putniku posebno – izbor datuma putovanja i relacije u okviru planiranog budžeta
 • transferi od i do aerodroma
 • iznajmljivanje autobusa ili minibusa
 • putno zdravstveno osiguranje
 • železnicke karte za Evropu
 • konsultacije i savetovanje klijenata o neophodnoj dokumentaciji – vizama za određene destinacije
 • slanje putne dokumentacije klijentima poštom, email-om ili sms-om
 • blagovremeno obaveštavanje klijenata o eventualnim promenama u redu letenja

 

PROFESIONALNA ORGANIZACIJA SVIH VRSTA KONFERENCIJA, SKUPOVA, I DOGAĐAJA

 

 • Pregovaranje sa hotelima oko cena i rezervacije mesta, obrocima, prevozu i dodatnim aktivnostima (razgledanjima i izletima za učesnike i njihove prateće osobe na konferenciji,  zabavni ili rekreativni događaji).
 • Poseban aranžman za učesnike koji žele da stignu pre događaja ili da ostanu nakon toga.
 • Poseban menu za sve obroke za učesnike na specijalnom režimu ishrane iz medicinskih ili religioznih razloga
 • Projektovanje preliminarnog budžeta.
 • Konsultacije oko visine kotizacije i eventualnih popusta za odredjene grupe učesnika.
 • Preporuke za izbor lokacije, mesta događaja i format skupa.
 • Slanje obaveštenja potencijalnim učesnicima, uključujući detaljne informacije o događaju, kao i procedure registracije.
 • Pismene konsultacije sa učesnicima.
 • Naplata kotizacija.
 • Priprema saopštenja za štampu, ukoliko je potrebno.
 • Priprema štampanog materijala.
 • Štampanje agende, brošura i ID kartica.
 • Po potrebi, obezbedjivanje audiovizuelne opreme .
 • Odlazak na studijsko putovanje ako je potrebno upoznati se sa mestom ili lokacijom skupa.
 • Sastavljanje konačne liste učesnika pre događaja.
 • Potvrdjivanje svih rezervacija i proveravanje svih detalja.
 • Registracija učesnika na licu mesta, kao i podela konferencijskog materijala.
 • Stalno prisustvo i dostupnost za sva pitanja na info – pultu od početka do kraja konferencije.
 • Organizacija koktela dobrodošlice.
 • Organizacija kafe pauza i ručkova usklađenih sa agendom.
 • Izbor objekta ( uz konsultaciju sa organizatorom ) i organizacija svečane večere.
Impala travel - Turistička agencija sa bogatom tradicijom