Sertifikati i akreditacije

ISO sertifikati

 

ISO sertifikat potvrđuje da sistem upravljanja ima sve zahteve za standardizaciju i osiguranje kvaliteta. ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju) je nezavisna, nevladina, međunarodna organizacija koja razvija standarde koji osiguravaju kvalitet, sigurnost i efikasnost proizvoda, usluga i sistema.

Sertifikat ISO 9001: 2015 odnosi se na upravljanje kvalitetom. ISO 9001 spada među najpoznatije ISO standarde i definiše kriterijume za ispunjavanje niza principa upravljanja kvalitetom.

Agencija „Impala”  implementira standarde i poseduje sertifikate  ISO 9001: 2015  i  ISO 27001: 2013, a akreditovana je i od strane IATA.

 

Akreditacija IATA

Potpuna akreditacija IATA ovlašćuje putničke agente da prodaju međunarodne i domaće karte u ime vazduhoplovnih kompanija koje su članice IATA-e.

 

Impala travel - Turistička agencija sa bogatom tradicijom