Informacije o obradi podataka o ličnosti

Obrada podataka o ličnosti

Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87/18) uređuje se pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka, načela obrade, prava lica na koje se podaci odnose.

Ovaj zakon primenjuje se na obradu podataka o ličnosti koja se vrši, u celini ili delimično, na automatizovan način, kao i na neautomatizovanu obradu podataka o ličnosti koji čine deo zbirke podataka ili su namenjeni zbirci podataka.

Budući da prilikom poslovanja agencija Impala prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti korisnika usluga,  stoga posebnu pažnju poklanja njihovoj adekvatnoj zaštiti, kako bi opravdala i zadržala poverenje svojih putnika.
 

Ličnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na Vas kao fizičko lice, a na osnovu koga je Vaš identitet utvrđen ili se može utvrditi. Ovde su date detaljne informacije o tome na koji način i po kom osnovu “Impala” prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke i pod kojim uslovima.

Određeni lični podaci su nužni kako bi Vam mogli izdati avio kartu ili hotelski vaucer. Međutim, ako iz nekog razloga ne želite da date Vaše lične podatke, isto možete slobodno učiniti, ali tada možda nećemo biti u mogućnosti da  Vam pružimo usluge za koje ste zainteresovani.

Mi procesuiramo Vaše podatke u skladu sa Zakonom i to samo kada je  neophodno radi:

  • izdavanja avio karata
  • pružanja dodatnih sluga u vezi sa avio letovima 
  • prilikom čekiranja 
  • izdavanja hotelskih vaučera
  • registracije za učešće na konferencijama

 

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti možete preuzeti na linku ispod.

 

Zaštita podataka o ličnosti

Impala travel - Turistička agencija sa bogatom tradicijom